Vilken mobiloperatör ska man välja?

Står du inför valet att teckna ett nytt mobilabonnemang eller kontantkort? Då kan det vara svårt att välja vilken mobiloperatör som du ska ha. Först och främst är det viktigt att tänka igenom hur man faktiskt använder mobiltelefonen och för det finns det ett antal prisjämförelsetjänster. En sådan tjänst som är väldigt snabb och enkel att använda är en utvecklad av Mobilabonnemang. Där kan du på ett enkelt sätt baserat på hur du använder mobiltelefonen inom områdena samtal, sms och surf få tips på de abonnemang som passar dina vanor bäst.

Ett annat område att tänka på är täckning och hastighet på mobilnätet, vilket i synnerhet gäller om du tänker använda mobilen till att surfa med. Vissa mobiloperatörer har egna nät medan andra är så kallade virtuella operatörer som hyr in sig hos andra. De som har eget mobiltelefonnät i Sverige är Telia, Telenor, Tele2 och Tre. De andra mobiloperatörerna är så kallade virtuella operatörer som hyr in sig på andras nät, så det är viktigt att undersöka vilket nät de egentligen använder. För de med eget nät så har de flesta lanserat en hemsida där du kan se om de har täckning i ditt område. Dessa täckningskartor har dock kritiserats av Post och Telestyrelsen för att vara svåra att tolka men de ger i alla fall en indikation över hur täckningen förhåller sig i ditt område.

Telenor påstår att de slår Telia i täckning två av tre gånger och skulle i så fall ha bäst täckning i Sverige, Telenors täckningskarta visar var i Sverige deras mobilnät når och i vilken hastighet. Telia är annars kända för att ha bra täckning i Sverige och påstår sig ha täckning för 99 % av Sveriges befolkning. Telias täckningskarta är uppdelad efter mobilnät och mobilsurf och gör att du kan se vad som gäller i ditt område. Tele2 har också en täckningskarta som särskiljer mellan trafik för mobiltelefoni och surf men där du kan se om ditt område innefattas av deras mobilnät. Tre når lite färre personer med sitt mobilnät men påstår sig istället ha ett snabbare nät eftersom de har tillgång till mer effektiva radiofrekvenser. Tyvärr så har inte Tre någon täckningskarta på hemsidan vilket gör att det inte går att undersöka om deras nät täcker ditt område.