Svenska mobiloperatörer är attraktiva arbetsgivare

Hos unga är det populärt att söka sig till svenska mobiloperatörer för att komma igång med sin karriär. I olika mätningar baserat på både analyser och omröstningar har samtliga stora svenska mobiloperatörer blivit utnämnda till attraktiva arbetsgivare. Som arbetsgivare erbjuder de goda möjligheter att utvecklas, samtidigt som de har konkurrenskraftiga löner och strävar efter en god företagskultur.

Tre mest attraktiv arbetsgivare i Tech-branschen – om kvinnor får bestämma

Mobiloperatören Tre (Hi3G Access) vann nyligen bästa arbetsgivare inom tech-branschen enligt Karriärföretagen när kvinnor röstade på de mest attraktiva företagen. Karriärföretagen var tidigare en del av Dagens Industri och är en organisation som syftar till att identifiera och lyfta fram arbetsgivare i Sverige som erbjuder goda karriärmöjligheter för unga talanger. Organisationen utser årligen de mest attraktiva arbetsgivarna genom noggrann undersökning och bedömning av företagens arbetsvillkor, karriärutvecklingsmöjligheter, arbetskultur och innovationsgrad. Karriärföretagen vill främja transparens på arbetsmarknaden och hjälper unga yrkesverksamma att göra informerade val om sina framtida arbetsgivare, vilket bidrar till att förbättra matchningen mellan arbetsgivare och potentiella anställda.

Telia, Tele2 och Telenor rankar också högt

Även mobiloperatörerna Telia, Tele2 och Telenor har också blivit utnämnda till några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare utifrån Academic Works utvecklade Young Professional Attraction Index (YPAI). YPAI är ett index som mäter arbetsgivares attraktivitet för unga yrkesverksamma. Det analyserar faktorer som kan locka eller behålla unga talanger t.ex. karriärmöjligheter, lön, arbetsmiljö och företagskultur. Syftet med indexet är att ge arbetsgivare insikt om hur de presterar i att dra till sig och behålla unga talanger, samt att uppmuntra utveckling och policyer som stödjer unga yrkesverksamma.

Vad vill unga talanger ha i en arbetsgivare?

Enligt YPAI som har frågat 6 000 unga i början av sin karriär är det trevliga kollegor och arbetsmiljö som är de viktigaste faktorerna när unga väljer arbetsgivare. Näst högst prioriterat bland unga arbetssökande är intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Unga personer till skillnad från äldre har inte bildat familj och står med stora utgifter och har därmed möjlighet att välja arbetsgivare på andra premisser än lön och säkerhet.

Tillsammans har i dag svenska mobiloperatörer ca tio tusen anställda i Sverige och Telia, Telenor och Tele2 har även tiotusentals anställda i utlandet. Unga som är startgropen av karriären har därför mycket goda möjligheter att utvecklas inom något av bolagen.