Största svenska mobiloperatörer 2018

Enligt statistik från Post och Telestyrelsen omsätter den svenska marknaden för mobila samtals och datatjänster i dag mer än 30 miljarder kronor årligen. Detta kan jämföras med marknaden för fast Internet som bara är en knapp tredjedel av denna sett till omsättning. Den genomsnittliga intäkten från ett hushåll i Sverige var 626 kronor i månaden där majoritet utgjorde intäkter för mobila samtal och datatjänster.

Den svenska mobiloperatörmarknaden består av fyra större aktörer och ett gäng avsevärt mindre. De största aktörerna på den svenska marknaden är Telia (11 453 mnkr), Tele2 (7 169 mnkr), Tre (5 198 mnkr) och Telenor (5 842 mnkr) som tillsammans med dotterbolag nästan står för 99 % av intäkterna och antal kunder på den svenska telekommarknaden. Viktigt att notera är att flera kända mindre mobiloperatörer är dotterbolag till de fyra stora som t.ex. Hallon (Tre), Vimla (Telenor) och Halebop (Telia). Intäkterna från dessa bolag ingår därför i intäkterna hos de största aktörerna.

Sett till marknadsandelar för antal mobilabonnemang dominerar de fyra stora aktörerna marknaden och har tillsammans 95,7 % av antal täckande mobilabonnemang i Sverige. Störst är Telia med 35,9 % följt av Tele2 med 27,8 % av marknaden. På Tredje plats finns Telenor som har 18,7 % av marknaden och på fjärde plats finns Tre med 13,2 %. Totalt sett finns det i dag drygt 14 miljoner mobilabonnemang i Sverige. För mobilabonnemang kommer två tredjedelar av intäkterna från marknaden för privata tjänster medan resten kommer från företagsmarknaden.

År 2017 har också marknaden för M2M (Machine to machine) växt kraftigt och antalet abonnemang i denna form ökade med 30 % till 11 miljoner abonnemang. De totala intäkterna från M2M-abonnemang var en miljard kronor, vilket fortfarande är en bra bit efter intäkterna från vanliga mobilabonnemang.

Den svenska mobilmarknaden har enligt Konkurrensverket ur ett globalt perspektiv relativt låga priser, och priserna har även på senare tid även sjunkit för mobilabonnemang.