Den största mobiloperatören i Sverige (2014)

Den största mobiloperatören år 2013-2014 var Telia sett till marknadsandelar (39 %). Näst största mobiloperatören var Tele2 (25,9 %). Dessa marknadsandelar har tagit hela mobilmarknaden till hänsyn och inkluderar således både privat- och företagskunder.

Källor:

Telias årsredovisning (2013)
Tele2 Årsredovisning (2013)