Vilka mobiloperatörer delar nät? Här är hela listan

I Sverige är det enbart ett fåtal mobiloperatörer som har ett eget nät, övriga mobiloperatörer är så kallade virtuella operatörer. De mobiloperatörerna som har egna nät i Sverige är Telia, Telenor, Tele2 samt Tre. Alla andra mobiloperatörer hyr in sig på en eller flera av dessa fyra mobiloperatörers nät för att erbjuda sina egna telekomtjänster.

Sammanställning av vilken mobiloperatörer som tillhör vilket nät

Betyg för hur bra täckning varje mobiloperatör har i stad och landsbygd är hämtade från en sammanställning av alla tester av mobilnätet av mobilabonnemang.nu. 

Mobiloperatör Använder mobilnät Täckningskarta Kundnöjdhet
ACN Täckningskarta open_in_new Tre Täckningskarta  
Addsecure Telia / Net1    
Bredband2 - Mobilt bredband Täckningskarta open_in_new Tre Täckningskarta  
Cellip Täckningskarta open_in_new Telenor (GSM) Täckningskarta  
Chili mobil Täckningskarta open_in_new Tre Täckningskarta  
Comviq Täckningskarta open_in_new Tele2 & Telia (GSM + 3G) samt Tele2 & Telenor (4G) Täckningskarta 71,1 av 100
Fello Täckningskarta open_in_new Telia Täckningskarta  
Fibio Täckningskarta open_in_new Telenor Täckningskarta  
Halebop Täckningskarta open_in_new Telia (GSM + 3G & 4G) Täckningskarta 76,3 av 100
Hallon Täckningskarta open_in_new Tre (GSM + 3G) Täckningskarta  
iCentrex Täckningskarta open_in_new Telia Täckningskarta  
Infracom Täckningskarta open_in_new Telenor Täckningskarta  
Karma mobil Täckningskarta open_in_new Telenor Täckningskarta  
Katshing Täckningskarta open_in_new Tele2 Täckningskarta  
Lingon Täckningskarta open_in_new Tele2 Täckningskarta  
Lycamobile Täckningskarta open_in_new Telenor Täckningskarta  
Mybeat Täckningskarta open_in_new Telia Täckningskarta  
Net1 Net1 (eget)    
Tele2 Täckningskarta open_in_new Tele2 (GSM + 3G & 4G) Täckningskarta 65,3 av 100
Telenor Täckningskarta open_in_new Telenor (GSM + 3G & 4G) Täckningskarta 64,3 av 100
Telness Täckningskarta open_in_new Telia Täckningskarta  
Telia Täckningskarta open_in_new Telia (GSM + 3G & 4G) Täckningskarta 65,2 av 100
Tellus Mobil Täckningskarta open_in_new Tele2 Täckningskarta  
Tre Täckningskarta open_in_new Tre (GSM + 3G & 4G) Täckningskarta 64,3 av 100
Wifog Täckningskarta open_in_new Tre (GSM + 3G & 4G) Täckningskarta  
Vimla Täckningskarta open_in_new Telenor Täckningskarta 72,8 av 100
Xplora Täckningskarta open_in_new Telenor Täckningskarta  

Uppdaterad 2022-06-09

*Enligt svenskt kvalitetsindex undersökning av kundnöjdhet hos mobiloperatörer hösten år 2021.

Mobilnät i Sverige

I Sverige finns som tidigare nämnt fyra olika nät, Telias, Telenors, Tele2s och Tre. Övriga mobiloperatörer använder sig av ett av dessa nät. Detta betyder att det går att spara en hel del pengar utan att förlora täckning genom att byta till en lågprisoperatör inom samma nät. Om du har bäst täckning med Telia kan du byta till ett mobilabonnemang från Halebop eller Fello och få lika bra täckning med lägre priser. Har du Telenor som operatör kan du få ett billigare mobilabonnemang med Vimla och Karma Mobil. 

I svenska städer och större tätorter har i dag samtliga mobilnät bra täckning vilket gör att man numera inte längre behöver ta lika stor hänsyn till täckning i sitt val av operatör. Hallons (Tres nät), Vimlas (Telenors nät) och Fellos (Telias nät) täckning.

Om du går i tankar att teckna ett nytt mobilabonnemang har Post och Telestyrelsen sammanställt en lista av goda råd gällande mobiltäckning. I denna lista finns ett antal punkter som du bör tänka på innan du köper en ny mobiltelefon och tecknar ett nytt mobilabonnemang.

Vimla nät

Vimla är en lågprisoperatör som använder sig av Telenors nät. Detta innebär att du kan få ett mobilabonnemang med fastpris till ett lägre pris än om du tecknar ett direkt av Telenor. Ett annat alternativ till Vimla är Hallon - och vilket som är bäst det beror på var i Sverige du bor och vad du tycker är viktigast. Hallon har bättre täckning i städer men sämre på landsbygden. Med Hallon får du mer surf till ett lägre pris, men med Vimla kan du få ett lägre pris genom att värva vänner.

Är Vimla en del av Telenor?

Vimla är ett eget bolag men som ägs av Telenor. 

Har Vimla dålig täckning?

Täckningen hos Vimla är bra i både stad och landsbygd. Det enda nät som har bättre täckning i glesbygd är Telias nät.

Hallon nät

Mobiloperatören Hallon använder sig av Tres nät och erbjuder mobilabonnemang till konkurrenskraftiga priser. Med Tres nät så är täckningen mycket god i städer och i tätorter (framförallt i södra Sverige), medan den inte är lika bra på landet. Hallons mobilabonnemang (utan mobil) har varken bindnings- eller uppsägningstid så om du har dålig täckning behöver du inte oroa dig för att vara låst i ett abonnemang under lång tid. Men om du vill försäkra dig om att mobilnätet fungerar bra på din ort innan du byter nummer kan du beställa ett gratis kontantkort och testa. 

Hur bra är Hallon som mobiloperatör?

Hallon är en av de mobiloperatörer som har lägst priser i Sverige och är därmed väldigt bra sett till pris. 

Har Hallon samma täckning som Telia?

Hallon använder sig av Tres mobilnät vilket innebär att de inte har samma täckning som Telia. Om du vill ha en lågprisoperatör i Telias nät kan du använda dig av Fello eller Halebop.

Har Hallon 5G?

I dagsläget har Hallons nät inte stöd för 5G.

Fello nät

Lågprisoperatören Fello använder sig av Telias nät och är sedan några år tillbaka ett dotterbolag till Telia.

Har Fello samma täckning som Telia?

Fello använder sig av samma mobilnät som Telia och har därmed samma täckning som Telia. Undantaget är 5G som Fellos kunder inte ännu har tillgång till.