Största svenska mobiloperatörer 2018

Enligt statistik från Post och Telestyrelsen omsätter den svenska marknaden för mobila samtals och datatjänster i dag mer än 30 miljarder kronor årligen. Detta kan jämföras med marknaden för fast Internet som bara är en knapp tredjedel av denna sett till omsättning. Den genomsnittliga intäkten från ett hushåll i Sverige var 626 kronor i månaden där majoritet utgjorde intäkter för mobila samtal och datatjänster.

Den svenska mobiloperatörmarknaden består av fyra större aktörer och ett gäng avsevärt mindre. De största aktörerna på den svenska marknaden är Telia (11 453 mnkr), Tele2 (7 169 mnkr), Tre (5 198 mnkr) och Telenor (5 842 mnkr) som tillsammans med dotterbolag nästan står för 99 % av intäkterna och antal kunder på den svenska telekommarknaden. Viktigt att notera är att flera kända mindre mobiloperatörer är dotterbolag till de fyra stora som t.ex. Hallon (Tre), Vimla (Telenor) och Halebop (Telia). Intäkterna från dessa bolag ingår därför i intäkterna hos de största aktörerna.

Sett till marknadsandelar för antal mobilabonnemang dominerar de fyra stora aktörerna marknaden och har tillsammans 95,7 % av antal täckande mobilabonnemang i Sverige. Störst är Telia med 35,9 % följt av Tele2 med 27,8 % av marknaden. På Tredje plats finns Telenor som har 18,7 % av marknaden och på fjärde plats finns Tre med 13,2 %. Totalt sett finns det i dag drygt 14 miljoner mobilabonnemang i Sverige. För mobilabonnemang kommer två tredjedelar av intäkterna från marknaden för privata tjänster medan resten kommer från företagsmarknaden.

År 2017 har också marknaden för M2M (Machine to machine) växt kraftigt och antalet abonnemang i denna form ökade med 30 % till 11 miljoner abonnemang. De totala intäkterna från M2M-abonnemang var en miljard kronor, vilket fortfarande är en bra bit efter intäkterna från vanliga mobilabonnemang.

Den svenska mobilmarknaden har enligt Konkurrensverket ur ett globalt perspektiv relativt låga priser, och priserna har även på senare tid även sjunkit för mobilabonnemang.


Försäljningen av Smartphones minskar för första gången någonsin

Under det fjärde kvartalet 2017 så minskade smartphonesförsäljningen för första gången sedan mätningen börjades år 2014. Försäljningen sjönk med 5,6 % jämfört med föregående år, vilket inte är någon dramatisk minskning men som ändå visar på ett trendbrott. Antalet sålda smartphones under sista kvartalet 2017 var hela 408 miljoner vilket ändå är väldigt starka siffror.

Anledningen till trendbrottet är enligt Gartner att konsumenter numera håller fast vid sina telefoner och uppgraderar mer sällan. Skälet till att konsumenter inte uppgraderar är att senare smartphonereleaser inte har innehållit några större nyheter utan främst har handlat om inkrementella förbättringar. Gartner skriver att efterfrågan på nya telefoner i första hand har rört bättre kamera, stöd för 4g, och bättre kvalitet.

På senare tid har det också funnits en tendens smartphonetillverkare att härma varandra och variationen mellan olika smartphones har därmed blivit mindre. Detta kan också ha bidragit till att försäljningen har minskat.

Världens största smartphonetillverkare enligt IDC  är Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi och OPPO. Tillsammans har de mer än halva marknaden för smartphones världen över. Samsung som enligt sin senaste rapport visade på en lätt dalande försäljning med en minskning på 3,6 %. Samsung sålde ändå hela 74 miljoner smartphones under perioden.

Apple har enligt sin senaste rapport också för första gången haft en minskande smartphoneförsäljning, vilket vissa menar är på grund av att iPhone X inte motsvarat förväntningarna. Trots den minskade försäljningen hade Apple ändå en rekordstor lönsamhet vilket med stor sannolikhet beror på iPhone X höga pris.

De kinesiska företagen Huawei och Xiaomi ökade sin försäljning till skillnad från Samsung och Apple med nästan 8 % var. Dessa är två märken som har fokuserat på att konkurrera med pris vilket skulle kunna indikera att marknaden för billiga smartphones fortfarande växer. En annan förklaring är att konsumenter har börjat prioritera pris över andra faktorer vid val av en ny telefon.


Com Hem slås samman med Tele2

I dagarna har Tele2 meddelat att de planerar att gå samman med Com Hem, och nu återstår det endast att Com Hems aktieägare ska rösta för beslutet och att Eus konkurrensmyndighet ska godkänna sammanslagningen. Vad detta innebär för kunderna är fortfarande oklart men det kan med stor sannolikhet innebära att Tele2 i framtiden kommer att erbjuda sina kunder mer tjänster.

I en intervju med TT säger Anders Nilsson (före detta vd för Com Hem och som är tilltänkt ny VD för Tele2) att sammanslagningen kommer att gynna kunder som får tillgång fler tjänster. En annan mobiloperatör som har ett liknande utbud är Telia som sedan länge har erbjudit sina kunder fler tjänster inom kommunikation än mobiltelefoni. Denna sammanslagning gör därmed att Telia får en större utmanare på den svenska marknaden som blir en mer heltäckande leverantör av kommunikationslösningar som mobila tjänster, bredband och tv-tjänster. Högre konkurrens kommer förhoppningsvis göra att det i slutändan gynnar kunderna.

För dig som är nöjd med Tele2 skulle det kunna innebära att du i framtiden kan spara pengar genom att teckna fler tjänster via företaget t.ex. bredband och telefoni. Com Hem har också varit en av Sveriges största aktörer sett till utbud av tjänster i deras nät, vilket med stor sannolikhet kan komma att prägla samarbetet med Tele2. Men hur det faktiskt blir får framtiden utvisa.

Com Hem Group skriver på sin sida att sammanslagningen har synergieffekter mellan de två bolagen som kommer att generera upp mot en miljard kronor genom ökade intäkter och besparingar genom sammanslagningar av företagsfunktioner. Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till positiva effekter som också hamnar hos kunderna. Tele2

I och med sammanslagningen kommer Com Hem byta namn till Tele2. Sammanslagningen blir enligt Tele2s hemsida officiell under andra halvåret av 2018 om allt går som det ska.